5 behandlingsformer som kan ge naturlig och långsiktig smärtlindring

Med ”naturlig och långsiktig smärtlindring” menar vi här smärtlindring utan värktabletter och andra medicinska preparat och som kan vara under längre perioder än bara för stunden.

kronisk smärta, kronisk värk, långvarig smärta, långvarig värk, smärtbehandling, smärtlindring, naturlig smärtlindring

1. Lindra smärtan med kyla och värme

Kyla- och värmeterapi alternativt kyla- och värmebehandling är en klassisk och beprövad teknik för att lindra smärta. De allra flesta apotek och hälsokostbutiker har olika omslag, gel och plåster som kan förse stela och ömmande leder och muskler med kyla eller värme. Det kan vara så att, om du nu har en, din sjukgymnast eller arbetsterapeut har en egen lösning på denna behandlingsform och vet hur kylan och värmen ska nå lederna eller musklerna ännu bättre.

2. Lindra smärtan med träning och motion

Träning och motion kan, enligt flera omfattande och vetenskapliga studier, minska smärtan i kroppen. Lättare fysisk aktivitet, såsom promenader, att cykla eller simma, kan t.o.m. vända en negativ smärtspiral för patienter med t.ex. reumatism och fibromyalgi och leda till gladare muskler och leder i ett långsiktigt perspektiv.

3. Lindra smärtan med sjukgymnastik och arbetsterapi

Var för sig kan sjukgymnastik och arbetsterapi göra smärtan betydligt mer uthärdlig, men tillsammans utgör de en stabil behandlingsgrund för den som lever med kronisk smärta eller som har ådragit sig en smärtsam skada. Båda behandlingsformerna syftar till att stärka kroppen och att ge den drabbade redskap till att hantera såväl smärtan som vardagliga sysslor, och detta utan att den värkande kroppen tillfogas ytterligare smärta. Efter en längre tid med smärta är det som om man måste lära sig livet och vardagen på nytt, då kan det vara skönt att ha en sjukgymnast och arbetsterapeut vid sin sida.

4. Lindra smärtan med behandlingar för både kropp och själ

Behandlingsformer som kroppsmedvetandeträning, mindfulness, andningstekniker, KBT och meditation har visat sig oundgängliga när en smärtpatient behöver lära sig metoder för att ta kontroll över smärtan. Med hjälp av behandlingar för kropp och själ – framför allt i kombination med fysisk aktivitet (!) – får den som är drabbad av smärta redskap till att själv kunna känna efter när kroppsliga gränser har överträtts. Dessutom kan ovan nämnda behandlingsformer minska stressen och oron i kroppen, vilket är en stor hjälp när man har ont.

5. Lindra smärtan med yoga och tai chi

Yoga och tai chi är två träningsformer som har visat sig ha en lindrande effekt på smärta. Träningsformerna inbegriper både fysisk aktivitet och övningar som har med kroppsmedvetande och -kontroll att göra. Därför kan att träna yoga eller tai chi tillhandahålla den som är drabbad av smärta viktiga redskap för smärthantering.

Text: Sandra Jönsson
Källor:
Harvard Health Publications; Bättre hälsa
Bild: © Andrey Popov / Adobe Stock