Deltagande i bokcirklar kan hjälpa personer med kronisk smärta att må bättre

Forskning från University of Liverpool i England tyder på att läsa och diskutera skönlitterära böcker högt tillsammans kan vara en bra terapiform för personer med kronisk smärta.

kronisk smärta, kronisk värk, långvarig smärta, långvarig värk, symptom vid kronisk smärta, smärtforskning, forskning om kronisk smärta, forskning om långvarig värk, biblioterapi, KBT

Biblioterapi är en terapiform på frammarsch. Sverige har till och med fått sin första högskolekurs i fältet. Så vad innebär terapiformen, kort och gott? Att man läser böcker – gärna skönlitterära verk – för att minska lidandet och öka välbefinnandet. Skönlitteratur kan belysa livets förluster och sorger på ett sympatiskt och träffsäkert sätt, men också locka till många härliga skratt. När man läser böcker tillsammans med andra kan man likaså få en bra utgångspunkt för djupa och personliga diskussioner om livet.

Forskare vid University of Liverpool i England har satt samman bokcirkelgrupper med personer som har kronisk smärta. Syftet med bokcirklarna har varit att se huruvida att läsa böcker tillsammans kan fungera som en bra terapiform för smärtsjuka, som en vidareutveckling av den samtalsbaserade terapiformen KBT.

I ett pressmeddelande från University of Liverpool menar forskarteamet att det finns en viss skillnad mellan ”vanlig” KBT och biblioterapi. Genom att läsa böcker högt och prata om dem tillsammans en gång i veckan kan terapiformen hjälpa patienterna att minnas vitt skilda livshändelser – från arbetslivet och barndomen till familjelivet och relationerna – och som har med hela livet att göra, det vill säga minnen som inte bara är kopplade till livet med kronisk smärta. Det kan vara nödvändigt att erinra sig alla aspekter av livet för att läka hela personen.

Läs mer om forskningen i ett pressmeddelande från den 2 mars 2017.

Text: Sandra Jönsson
Källa: University of Liverpool News
Bild: © LoloStock / Adobe Stock