Så lite som en timmes träning i veckan kan motverka depression

Depression är en av de vanligaste samsjukdomarna vid kronisk smärta. Nu visar en studie att så lite som en timmes träning i veckan kan ge ett avsevärt skydd mot, om inte motverka, depression.

kronisk smärta, kronisk värk, långvarig smärta, långvarig värk, smärtbehandling, symptom vid kronisk smärta, depression vid långvarig värk

Ett internationellt forskarteam under ledning av Black Dog Institute i Australien har bland annat analyserat resultaten från den norska HUNT-studien och i denna hittat tydliga tecken på att det krävs ganska lite träning för att minska riskerna för depression.

– Vi har tidigare vetat att träning kan spela en betydande roll i behandlingen av depression. Det här är dock första gången vi har kunnat räkna ut hur mycket fysisk aktivitet som kan behövas för att man inte ska drabbas lika hårt, säger Black Dog Institute-professorn Samuel Harvey.

HUNT-studien omfattade hela 33 908 vuxna deltagare från Norge och löpte över 11 år. Det är en ovanligt stor och noggrann studie, där man mätte relationen mellan deltagarnas träningsrutiner och nivåer av depression och oro.

Det internationella forskarteamet med Black Dog Institute i spetsen upptäckte att 12 procent av de dokumenterade depressionerna hade kunnat förhindras, om deltagarna bara hade tränat en timme i veckan.

– Resultaten visar hur stor potential det finns i att ha med träning i både individuella och allmänna hälsoplaner. Om vi kan hitta sätt att uppmuntra till ökad fysisk aktivitet – även i små doser – har vi alla möjligheter att öka såväl det fysiska som det psykiska välmåendet avsevärt mycket, säger Harvey.

Det ska tilläggas att man ännu inte vet vilka träningsformer som har bäst hälsoeffekt, och att mera allmänna resultat så klart inte nödvändigtvis behöver stämma in på oss på kronisk smärta.

Läs mer om studien i ett pressmeddelande från den 3 oktober 2017.

Text: Sandra Jönsson
Källa:
University of Sydney Newsroom
Bild: © AnnaMoskvina / Adobe Stock